top of page
Signing a Contract

ארכיון המכרזים

להקמת מתנ"ס מעל גני ילדים במגרש 957 במודיעין עילית

מכרז 1-21

למתן שירותי ייעוץ הנדסי וניהול פרויקטים לחברה לפיתוח מודיעין עילית

מכרז 3-21

לביצוע עבודות הדבקת מודעות על לוחות מודעות במודיעין עילית

מכרז 1-22

לביצוע עבודות שיקום, שדרוג, ופיתוח הסדרי בטיחות- רחוב חפץ חיים

מכרז 2-22

להקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות בעיר מודיעין עילית

מכרז 3-22

לייצור, אספקה, התקנה ותחזוקה של לוחות מודעות במודיעין עילית

מכרז 02-23 

לתכנון וביצוע מרחבי למידה, חדרי מורים, חצר לימודית וחללים נוספים במדיעין עילית

קו"ק 01-23

להקמת מקווה במגרש 5529

מכרז 01-23 

למתן שירותי יעוץ משפטי לחברה לפיתוח מודיעין עילית

מכרז 03-23 

הזמנה להציע הצעות: לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בתכנולוגיית PV

מכרז 1-20

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במודיעין עילית

מכרז 1-19

לביצוע שיפוץ של שני מקוואות בתחומי העיר מודיעין עילית

מכרז 2-18

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page