top of page
Urban Construction

פרויקט רישות טכנולוגי ואנליטי

קידום רישות הרשות במצלמות עירוניות לאבטחה ומידע,

הקמת מוקד רואה ומינוף כלכלי תוך שיתוף פעולה עם

המשרד לביטחון פנים, משרד החינוך,

מוסדות חינוך ובעלי עסקים בעיר.

תקציב: כ 1 מיליון ₪.

תשתיות דיגיטליות ברשות

קידום פרויקטים דיגיטליים תשתיתיים

ברשות לרבות הקמת מערכת GIS משוכללת,

הטמעת תוכנה לניהול פרויקטים, ומצלמות

אנליטיות וכד' בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית.

תקציב: כ 2 מיליון ₪.

תמונה מצלמות.jpg
Computer Programming

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page