top of page
Signing a Contract

מכרזים

קול קורא

מספר 2022/01

לשיתוף פעולה בפרויקטים בתחום החשמל והאנרגיה בעיר מודיעין עילית

מכרזי כח אדם

אין מכרזים פעילים נכון להיום

טופס שאלון אישי

מאגר יועצים

לנוהל מאגר היועצים והצטרפות למאגר 

פתיחת ספק

טופס פתיחת ספק חדש

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page