top of page
תמונת אוירה-חצר לימודית אילת השחר.jpg

הקמת מרחבי למידה בבתי ספר

במהלך השנים 2017-2021 בוצעו פרויקטים של הקמת

מרחבי למידה בבתי ספר שונים ברחבי העיר ביניהם:

ניהול, תכנון והקמה של חצר לימודית

בבית הספר חפציבה בהיקף של כחצי מליון ₪.

ניהול תכנון והקמה של מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר:

בנות בת שבע, מאיר עיניים, מעלות שרה, פוירשטיין,

קרלין בנות על יסודי, תיכון הישן, תיכון מאיר,

בהיקף של מעל 80,000 ₪ למרחב.

ניהול, תכנון וביצוע שיפוץ ספריות בשלושה בתי ספר:

משכנות תמר, בנות בת שבע ובית חינוך,

בהיקף של 200,000 ₪ לספרייה.

ניהול תכנון וביצוע גן חדשני בהיקף של 78,500 ₪,

הפרויקט בתכנון ויצא לביצוע עם אישור

התכניות מאת משרד החינוך בשנת 2022.

מטרת הפרויקטים הינה הגדלת מרחב הלמידה

של בתי-הספר בתחומים שונים המקושרים לערכי

בית הספר ומייצגים את התפישה הפדגוגית והחינוכית

שלו ובעל ערכים אסתטיים, זאת על מנת לייצר

לתלמיד חווית למידה מקסימאלית.

שותף: משרד החינוך

חצר לימודית איילת השחר

בניית חצר לימודית בבית הספר איילת השחר ברחוב

אבי עזרי 3 בשכונת חפציבה. החצר מעוצבת בהשראת

פרק ק"ד בתהילים "ברכי נפשי" הנאמר בראש חודש.

החצר מכילה אזכורים הנוגעים לתפילה תוך שילובם

באופן ציורי ומרתק לילדות בית הספר.

גודל החצר הינו כ 1.2 דונם.

שותף: משרד החינוך.

מתכנן הפרויקט: מיכל שילוני,

ניהול הפרויקט: אביב שחם, קבלן מבצע: א.ח כלפון.

תקציב הפרויקט: כחצי מיליון שקלים.

שנת ביצוע: 2020.

 

כיתות אקוסטיות

הוספת כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך שונים בעיר.

מטרת הפרויקט הינה לאפשר סביבת לימודים שקטה

ונוחה עבור תלמידים לקויי למידה. הכיתות יוצרות

להם מעין "בועת למידה" שבה הם יכולים להתרכז וללמוד.

שותף: משרד החינוך.

ניהול הפרויקט: חברת ממן, קבלן מבצע: חברת גריפון.

 

הנגשת מוסדות חינוך

הנגשה מוסדות חינוך עבור שילוב תלמידים בעלי

מוגבלות. ההנגשות כוללות מעקב צמוד של יועץ נגישות

תןך מתן מענה לכל צרכי התלמיד.

החל מדרכי הגישה לבית הספר ועד תנועתו במוסד.

פרויקטים: הנגשת לקוי ראייה בבית הספר אהלי ספר שבעיר,

תוספת מעלית עבור הנגשה פיזית בבית חינוך ויזניץ שבעיר ועוד.

שותף: משרד החינוך.

מתנ"ס 957

המתנ"ס יבנה בשכונת קריית ספר, מעל גני ילדים,

גודלו יהיה כ700 מ"ר. במתנ"ס יהיו חדרי חוגים,

אולם כנסים, חדרי מחשבים וחדרי מנהלה.

שותף: משרד השיכון.

מתכנן הפרויקט: משרד גיורא גור,

ניהול הפרויקט: ממן חברה לפיקוח.

תקציב הפרויקט: כ 4 מיליון שקלים.

מקווה 5529

בנייה עתידית של מקווה בשכונה נאות פסגה החדשה.

המקווה יהיה בעל 2 קומות.

שותפים: משרד הדתות.

מתכנן הפרויקט: שמואל פינצ'וק,

ניהול הפרויקט: חברת מים טהורים.

תקציב הפרויקט: כ 27 מיליון שקלים.

מרכז יום לבעלי מוגבלויות

גודלו כ400 מ"ר בשכונת קריית ספר.

בנייה עתידית של מבנה בעל 3 קומות.

מבנה זה יהיה עבור בעלי מוגבלויות ויכיל בתוכו

חדרי טיפולים, חדר אוכל, חצר גדולה ושירותים נוספים.

שותף: משרד הפנים.

מתכנן הפרויקט: אבנר גולן, ניהול הפרויקט: חברת שי דגן.

 

מקווה שדרות יחזקאל

שיפוץ מקווה שדרות יחזקאל, מבנה חד קומתי,

הממוקם ברחוב שדרות יחזקאל 29 בשכונת ברכפלד

וגודלו כ900 מ"ר. 

שותפים: מפעל הפיס ומשרד הפריפרייה.

מתכנן הפרויקט: מרדכי קפל,

ניהול הפרויקט: חברת מים טהורים,

קבלן מבצע: חברת קל פלד.

תקציב הפרויקט כ 5.5 מיליון שקלים.

שנת ביצוע: 2020.

 

מקווה אבני נזר

שיפוץ מקווה אבני נזר, מבנה חד קומתי,

הממוקם ברחוב אבני נזר 16 בשכונת קרית ספר וגודלו כ500 מ"ר. 

שותפים: מפעל הפיס ומשרד הפריפרייה.

מתכנן הפרויקט: מרדכי קפל, ניהול הפרויקט: חברת מים טהורים.

תקציב הפרויקט: כ 5 מיליון שקלים.

מתנ"ס ברכפלד

שיפוץ מתנ"ס ברכפלד הממוקם ברחוב יהודה הנשיא 3

בשכונת ברכפלד. שטח המתנ"ס הינו 1.1 דונם

וגודל המבנה הינו 470 מ"ר. שיפוץ המתנ"ס כלל את

חדרי המתנ"ס ואת האולם המרכזי.

באולם בוצע גם שיפוץ אקוסטי. בנוסף, במתנ"ס

התווספה הנגשה עבור בעלי מוגבלויות

כחלק מהנגשת המוסדות בעיר.

שותפים: משרד הפנים ומשרד הפריפרייה.

ניהול הפרויקט: חברת ממן, קבלן מבצע: חברת גריפון.

תקציב הפרויקט: כ 650 אלף שקלים.

שנת ביצוע: 2020.

חצר לימודית 3.jpg
כיתות אקוסטיות.jpg
כיתות מונגשות.png
הדמיה לאתר – מקווה 5529.png
שיפוץ מתנס ברכפלד.jpg
מקווה שדרות יחזקאל.jpg

מתוך הדמיה של מבנה המקווה* 

מרחב 4.jpg
מרחב למידה.png
מתנס 957.png

מתוך התכנית של המתנ"ס* 

מרכז יום למגבלויות.png

 מתוך התכנית של מרכז היום* 

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page