top of page

מכרז פומבי מספר 03\2022

להקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות בעיר מודיעין עילית

תאריך פרסום: אוקטובר 2022

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.12.2022 בשעה 13.00

רוצים להשאר מעודכנים? מוזמנים להשאיר פרטים ונעדכן אתכם בכל מידע רלוונטי שנפרסם בקשר למכרז:

פרטי התקשרות

תודה על מילוי הטופס

bottom of page