top of page
החברה לפיתוח מודיעין עילית

החברה לפיתוח מודיעין עילית

להאמין.

לחלום.

להגשים.

הבאת שגשוג כלכלי למודיעין עילית ושיפור איכות חייהם של התושבים, באמצעות הרחבת הפוטנציאל העסקי שלה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים וחיזוק חוסנה הכלכלי

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page