top of page
Signing a Contract

ארכיון המכרזים

להקמת מתנ"ס מעל גני ילדים במגרש 957 במודיעין עילית

מכרז 1-21

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במודיעין עילית

מכרז 1-19

לביצוע שיפוץ של שני מקוואות בתחומי העיר מודיעין עילית

מכרז 2-18

הזמנה להציע הצעות: לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בתכנולוגיית PV

מכרז 1-20

למתן שירותי ייעוץ הנדסי וניהול פרויקטים לחברה לפיתוח מודיעין עילית

מכרז 3-21

לביצוע עבודות הדבקת מודעות על לוחות מודעות במודיעין עילית

מכרז 1-22

לביצוע עבודות שיקום, שדרוג, ופיתוח הסדרי בטיחות- רחוב חפץ חיים

מכרז 2-22

להקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות בעיר מודיעין עילית

מכרז 3-22

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page